En växande gemenskap med Gud och varandra

Årsmöte

Bromma Baptistförsamling håller sitt årsmöte efter gudstjänst och kyrkkaffe.
Det blir också årsmöte för Equmenia Brommaplan direkt efter.