En växande gemenskap med Gud och varandra

Skärtorsdagsandakt

Getsemanestund. Vi delar en enkel måltid och nattvard.