En växande gemenskap med Gud och varandra

Ekumenisk fredsgudstjänst i S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg

Medverkande från de olika kyrkorna i Bromma.