En växande gemenskap med Gud och varandra

Bön inför det nya året

Vi delar längtan och böneämnen, ber för församlingen och för och med varandra.