En växande gemenskap med Gud och varandra

Eftermiddagsgudstjänst

Emma Gunnarsson predikar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.