En växande gemenskap med Gud och varandra

Askonsdagssamling

Kyrkan vid Brommaplan inleder fastan med en askonsdagsandakt. Vi sjunger, ber, läser bibeltexter och får korsets tecken på sotat på våra pannor. Ann Signhildsdotter Westblom håller i samlingen.