En växande gemenskap med Gud och varandra

Kurskväll – Nattvarden

18.30 Fika
19.00 En teologisk fördjupning om nattvarden inför fastan, tillsammans med pastorn Lena Bergström.