En växande gemenskap med Gud och varandra

4:e advent – Gudstjänst

Medverkande: Lars-Åke W Persson, Ann Westblom, Lillemor Zielinski.