En växande gemenskap med Gud och varandra

Steg 8 och 9

Predikan från Sinnesrogudstjänst. Lukasevangeliet 15:11-32

  • Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.
  • Gottgjorde så långt möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.