En växande gemenskap med Gud och varandra

Utomhusgudstjänst

Gudstjänst utomhus vid Bromma Folkhögskola.
Elin Harrysson predikar.