En växande gemenskap med Gud och varandra

Tänd ett ljus för Fred och Frid

Kriget i Ukraina berör oss alla. Vi är många som känner maktlöshet och oro.
Vad kan vi göra? Förutom att ge av våra pengar och försöka hjälpa flyktingar praktiskt så kan vi be.
Vi kan be om fred.
Vi kan be för människor som lider.
Vi kan överlämna vår oro och våra frågor i Guds händer.
Tillsammans med Gud i bön kan vi få frid och hopp men även idéer och motivation till att agera för fred.
Du är välkommen till Kyrkan vid Brommaplan för att tända ett ljus och sitta ner i stillheten en stund.