En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommarhusgrupp

I kyrkan. Fika, bibelsamtal och bön.