En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommarhusgrupp

Varje tisdag under sommaren inbjuder vi till en öppen husgrupp. Vi läser Bibeln tillsammans, samtalar och ber. Alla välkomna!