En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommargudstjänst/-andakt

Sommargudstjänst/-andakt med Christer Daelander.
Denna gudstjänst live-sänds också på Facebook.