En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommargudstjänst

Apostladagen – Karin Andersson talar utifrån temat ”Sänd mig”