En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommargudstjänst

Välkommen till sommargudstjänst med nattvard. Hélène Boëthius och Rose-Marie Engström leder gudstjänsten.
När vi träffas gör vi det i omsorg om varandra, håller rekommenderade avstånd och stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuka.