En växande gemenskap med Gud och varandra

Somarhusgrupp

I kyrkan. Fika, bibelsamtal och bön.