En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Höstterminens första sinnesrogudstjänst har tema Längtan.
Kaffe från 16.15.