En växande gemenskap med Gud och varandra

Påskdagsgudstjänst


Elin Harrysson. Rose-Marie Engström och Påskkören.
Ingen Söndagsklubb.
Påsklunch efter gudstjänsten.