En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Klas Eriksson predikar.
Denna gudstjänst live-sänds också på Facebook.
Teens. Söndagsklubb.