En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Introduktion av temat TRONS GRUNDER, som utgår från trosbekännelsen.
Elin Harrysson, Gudrun Jerresand, Rose-Marie Engströn, Joel Almroth m.fl.

Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.