En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Elin Harrysson predikar om Herrens bön, del 3 av 5.
Denna gudstjänst live-sänds på Facebook.
Ingen Söndagsklubb.