En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Välkommen på Digital gudstjänst!
Elin Harrysson predikar, Joel Almroth leder sång och musik och Pia Althoff är gudstjänstledare.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.

PS. Gudstjänst med alla åldrar och Utflykt är framflyttade 1 vecka.