En växande gemenskap med Gud och varandra

Kurskväll – Baptismen

18.30 Fika.
19.00 Föreläsning av pastor Per Westblom ”Baptismen från Vallersvik till Equmeniakyrkan