En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst på distans

Vi fortsätter att sända våra gudstjänster live via Facebook.
Larsåke W Persson predikar utifrån temat Människors bön och Guds kraft.
Sök upp oss på Facebook eller titta i efterhand här på hemsidan.