En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst på distans

Vi fortsätter att sända våra gudstjänster live via Facebook.
Elin Harrysson predikar om Vägen till livet.
Sök upp oss på Facebook eller titta i efterhand här på hemsidan.