En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst på distans

Vi fortsätter att sända våra gudstjänster live via Facebook, i stället för att mötas på plats i kyrkan.
Vi får vi lyssna till predikan av Carin Dernulf och ev. lyssna till sång av Soulful Kids.
Sök upp oss på Facebook eller titta i efterhand här på hemsidan.