En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med predikstolsbyte

Gudstjänst i ekumeniska böneveckan.
Rainer Carls från S:ta Ragnhilds kapellförsamling.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika.