En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Tomas Sundbom, Jessica Sunnerdahl, Helene Bergman, Miriam Mondragon.
Kyrkfika efteråt.