En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

David Fouladi, Helene Bergman, Tomas Sundbom.
Kören Soulful Kids medverkar.
Kyrkkaffe.
Utflykt efter gudstjänsten om vädret tillåter.