En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

David Fouladi, Helene Bergman och Tomas Sundbom leder denna gudstjänst där vi vill att alla ska känna sig välkommen, oavsett ålder. Utflykt efter gudstjänsten eller kyrkkaffe för den som vill stanna kvar.