En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Tema: Hur nära är det?

Drama, predikan, musik och sång med barn. Elsa Cronhjort, Helene Bergman, Tomas Sundbom, Andreas Willgert.
Kyrkkaffe.