En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst kl 10.00

Denna söndag deltar vi tillsammans på live-sänd gudstjänst från Hönökonferensen. Observera tiden!

Du som vill titta hemifrån kan hitta gudstjänsten på www.honokonferensen.se