En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Karin Andersson predikar.
Kören Soulful Kids medverkar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.