En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Global gudstjänst med tema Kongo.
Christer Daelander predikar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.