En växande gemenskap med Gud och varandra

Missionsgudstjänst

Predikan av Rasmus Andersson från referensgrupp Afrika.
Ledning: Christer Daelander.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission.
Presentation av internationella rådet region Stockholm: Anders Jonåker.

Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.