En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Introduktion av ny predikoserie. Gud sänder på sex kanaler, del 1.
Klas Eriksson predikar. Ingen Söndagsklubb p.g.a. sportlov. Kyrkkaffe.