En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst i ekumeniska böneveckan

Predikan: Peter Träisk från Västerleds församling. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.