En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Predikan: Elin Harrysson. Kyrkkaffe.