En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

”Jesu möte med den besatte mannen” – Elin Harrysson predikar. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.