En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

David Fouladi predikar om Herrens bön, del 4 av 5.
Denna gudstjänst live-sänds på Facebook.
Ingen Söndagsklubb.