En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Den kämpande tron.
Installation av Elin Harrysson som församlingsföreståndare.
Söndagsklubb, Teens.
Kyrkkaffe.