En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Guds helande närvaro – kärleken
Mats Backholm predikar
Kyrkkaffe
(ingen Söndagsklubb p.g.a. sportlov)