En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Guds helande närvaro – tillit.
Mats Backholm predikar.
Söndagsklubb.    
Kyrkkaffe.