En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Mats Backholm predikar.
Introduktion till temaåret ”Till jordens yttersta gräns”.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.