En växande gemenskap med Gud och varandra

3:e advent – Gudstjänst med alla åldrar

Medverkande: Elin Harrysson, Elsa Cronhjort, Helene Bergman, Tomas Sundbom, Lennart Wårdh.

Terminsavslutning för Söndagsklubben, Kyrkfika.