En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Tema: Gud – Fader, Son och Ande.
Predikan: Klas Eriksson.
Vi hälsar en ny medlem välkommen!
Efter gudstjänsten: Kyrkkaffe.