En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Tema: Att växa i tro.
Predikan: Bertil Forsberg.
Dessutom: Söndagsklubb och Teens.
Efter gudstjänsten: Kyrkfika.