En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Jungfru Marie Bebådelsedag.
Tema: Guds mäktiga verk.
Predikan: Esther Kazen.
Dessutom: Söndagsklubb.
Efter gudstjänsten: Kyrkfika.