En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Per Westblom predikar.
Kören Samklang medverkar.
Söndagsklubb.
Kyrkfika.